Jazykové kurzy španělštiny

Jazykové kurzy španělštiny

ZAČÁTEČNÍCI - úroveň A0 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SZ-01 Španělština nejen pro samouky (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) od 1. 2.4.2019- 25.6.2019 ÚTERÝ 17:00 - 18:30 2890 Kč Přihlásit
SZ-02 Španělština nejen pro samouky (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) od 1. 10.4.2019- 26.6.2019 STŘEDA 17:00-18:30 2490 Kč Přihlásit
SZ-03 Španělština nejen pro samouky (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) od 1. 25.4.2019 - 27.6.2019 ČTVRTEK 18.30 - 20:00 2490 Kč Přihlásit
SZ-04 Domluvíme se španělsky? (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) 26.4.2019-21.6.2019 PÁTEK 9:00-12:20 4590 Kč Přihlásit
SZ-05 Domluvíme se španělsky? (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) 26.4.2019-21.6.2019 PÁTEK 9:00-10:30 2590 Kč Přihlásit
FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI - úroveň A1 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SF-01 Španělština nejen pro samouky (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) od 1. 10.4.2019- 26.6.2019 STŘEDA 17:00-18:30 2490 Kč Přihlásit
MÍRNĚ POKROČILÍ I. - úroveň A2 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SMPI-01 Španělština nejen pro samouky (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) od 8. 8.4.2019- 17.6.2019 PONDĚLÍ 18:30-20:00 2290 Kč Přihlásit
SMPI-02 Španělština nejen pro samouky (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) 6. 16.4.2019 - 18.6.2019 ÚTERÝ 17:00 - 18:30 2290 Kč Přihlásit
SMPI-03 Aventura I 8. 16.4.2019 - 18.6.2019 ÚTERÝ 18:30 - 20:00 2290 Kč Přihlásit
MÍRNĚ POKROČILÍ II. - úroveň B1 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SMPII-01 Španělština nejen pro samouky (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) od 22. 8.4.2019- 17.6.2019 PONDĚLÍ 17:00-18:30 2290 Kč Přihlásit
SMPII-02 Španělština nejen pro samouky (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) od 18. 15.5.2019- 26.6.2019 STŘEDA 18:30-20:00 1790 Kč Přihlásit
STŘEDNĚ POKROČILÍ - úroveň B2 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SSP-01 Španělština nejen pro samouky (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) 25. 16.4.2019- 18.6.2019 ÚTERÝ 18:30- 20:00 2290 Kč Přihlásit
POKROČILÍ - úroveň C1 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SP-01 AVENTURA III. (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) od 2. 15.5.2019- 26.6.2019 STŘEDA 18:30-20:00 1790 Kč Přihlásit
SP-02 AVENTURA III. (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) od 2. 25.4.2019- 20.6.2019 ČTVRTEK 18:30-20:00 1990 Kč Přihlásit
SP-03 Učebnice současné španělštiny II. (český učitel gramatika + rodilý mluvčí konverzace) 14. 25.4.2019- 20.6.2019 ČTVRTEK 17:00-18:30 1990 Kč Přihlásit
VELMI POKROČILÍ - úroveň C2 dle ERR
Kód Učebnice Lekce Období Den výuky Čas výuky Cena  
SVP-01 Klub španělštiny s rodilým mluvčím podle materiálů lektora 27.4.2019- 22.6.2019 PÁTEK 17:00-18:30 2790 Kč Přihlásit

Rozřazovací testy

Úroveň španělštiny zjišťujeme v naší škole formou gramatického testu a osobního konverzačního pohovoru za přítomnosti českého učitele a rodilého mluvčího. Jen na základě vyplněného on-line písemného testu bychom nemohli objektivně posoudit dosaženou úroveň španělštiny studenta.

Učebnice

Nuevo VEN
Fiesta
Učebnice současné španělštiny
Gente
Příprava na DELE
Chico pro děti
Aventura
Španělština pro samouky
Použití konkrétní učebnice ve výuce záleží na zařazení do kurzu, protože používáme více
učebnic dle pokročilosti studentů.